>>     >>  Serial Aur Cinema: Aftab, Tusshar at Nagin sets